Olje og gass

Ansatte i 514 Media har ledet svært vellykkede internasjonale kommunikasjonskampanjer for organisasjoner som opererer i både oppstrøms- og nedstrømssektoren, og har oppnådd verdifull synlighet og markedsautoritet. Dette er viktig, ettersom innkjøpssyklusene i dette markedet kan være svært langvarige.