Olje og gass

514 Media-ledere har overvåket svært vellykkede internasjonale kommunikasjonskampanjer for organisasjoner som opererer i både oppstrøms- og nedstrømssektorene, og har fått verdifull profil og markedsautoritet. Dette er viktig, siden kjøpssyklusene i dette markedet kan bli notorisk langvarige.