Przemysł petrochemiczny i gazowy

Kierownictwo 514 Media nadzorowało bardzo udane międzynarodowe kampanie komunikacyjne dla organizacji działających zarówno w sektorze upstream, jak i downstream, zdobywając cenny profil i autorytet rynkowy. Jest to ważne, ponieważ cykle zakupowe na tym rynku mogą być notorycznie przedłużane.