Luftfart

Det globale luftfartsmarkedet dekkes av svært spesialiserte medier med redaktører som stiller høye krav til innholdet. 514 Media-teamets erfaring med å sikre dekning i disse mediene for nøkkelprodusenter og leverandører er eksepsjonell. Kjøpssyklusene i dette markedet kan være lange og involvere mange underleverandører, noe som gjør det viktig å kommunisere regelmessig.